Vondellaan 44B • 3521 GH Utrecht

Aanbod

Soms lukt het niet alleen om de negatieve spiraal te doorbreken: nare gevoelens kunnen aanhouden en onder andere leiden tot somberheidsklachten, angst- en stressklachten.
Je kunt een depressie, angststoornis of posttraumatische stressklachten ontwikkelen. Ook kunnen persoonlijkheidstrekken meer op de voorgrond komen te staan en voor problemen gaan zorgen, zoals moeite met het aangeven van grenzen, moeite met het uiten van emoties, de behoefte om alles heel goed te doen. Deze eigenschappen komen onder druk te staan in deze fase van je leven.

Herken je je in bovenstaande? Door tijdig aan de bel te trekken kun je geholpen worden om uit het dal te komen.

Werkwijze
Met een verwijzing van je huisarts (of zonder verwijzing wanneer je daarvoor kiest) plannen we een eerste afspraak.
Tijdens dit intakegesprek breng ik alle klachten en de achtergrond van die klachten in kaart. Daarna stellen we behandeldoelen op, waarmee we de behandeling starten.

Vervolgens vinden de behandelgesprekken plaats. De behandeling zal worden afgestemd op jouw klachten. Ik werk volgens een oplossingsgerichte methode en gebruik technieken uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, de cliëntgerichte therapie. Bij traumaverwerking gebruik ik EMDR (eye movement and desensitization and reprocessing).

Het einddoel voor behandeling zal zijn dat de situatie in het hier en nu verandert en jij gevoelsmatig de regie weer in handen krijgt.

Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen werk ik met de ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit is een vragenlijst die je gevraagd wordt in te vullen bij aanvang, tijdens en bij beëindiging van de behandeling. De gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd aan Stichting Benchmark GGZ zodat de verzekeraars kunnen zien hoe deze praktijk het doet in verhouding tot andere psychologenpraktijken.