Vondellaan 44B • 3521 GH Utrecht

 

 

Mama & Ik

In 2004 ben ik als psycholoog afgestudeerd aan de universiteit van Leiden. In 2011 heb ik de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voltooid. Daarna heb ik als GZ-psycholoog in een tweedelijns GGZ instelling gewerkt.

Mijn eigen ervaring met zwangerschap en moederschap – en de kennis die ik heb opgedaan over de begeleiding en behandeling van (aanstaande) ouders in Scandinavische landen– hebben mij geïnspireerd: het welzijn van (aanstaande) moeders en vaders, dat is waar mijn hart ligt. Ik heb het werken in de tweedelijns instelling achter me gelaten en heb mijn eigen praktijk opgezet.

In 2021 en 2022 heb ik de basisopleiding EFT gevolgd en naast individuele therapie, kun je nu ook voor relatietherapie bij Mama&Meer terecht.

Vanaf januari 2017 wordt het voor aanbieders in de geneeskundige GGZ een verplichting om een kwaliteitsstatuut te hebben, dat is goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland en is opgenomen in het Register. Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Mijn kwaliteitsstatuut is in te zien in de praktijk.

Registratie/lidmaatschap
Gezondheidszorg psycholoog BIG
Registratienummer 09914183625

Een GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) is geregistreerd bij de overheid in het kader van de wet BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Een psycholoog kan alleen ingeschreven worden in dit register als hij/zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en na de universiteit de tweejarige opleiding tot GZ-psycholoog (of overgangsregeling) heeft voltooid. U bent dan verzekerd van een goed opgeleide psycholoog, die onder het tuchtrecht van de wet BIG valt (www.bigregister.nl).

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) Lidnummer: 6045

Lid van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ)

Kamer van Koophandel: 63371480