Vondellaan 44B • 3521 GH Utrecht

Praktijkinformatie

Tarieven en vergoedingen

Gecontracteerde zorg:
Ik heb een contract met alle grote verzekeraars. Dit betekent dat met een verwijzing van de huisarts de behandeling volledig vergoed wordt wanneer je bij één van deze verzekeraars een basisverzekering hebt.

Per 2022 is er een nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg: het zorgprestatiemodel. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. (tekst van www.zorgprestatiemodel.nl). Meer informatie hierover op deze website volgt binnenkort.

Houd er rekening mee dat de Generalistische Basis GGZ onder de basisverzekering valt en daarmee onder het eigen risico, vastgesteld door zorgverzekeraars. In 2021 is dit vastgesteld op €385.

Na de intake wordt met een DSM V-diagnose (diagnoses waarmee in de GGZ wordt gewerkt) bepaald welk zorgvraagzwaarte-product (‘prestatie’ volgens de Nederlandse Zorgautoriteit) daarbij past. Hiermee wordt het aantal behandelminuten vastgesteld dat de verzekeraar vergoedt. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de website van NZa (www.nza.nl). Aan het einde van het traject wordt dit product bij je zorgverzekeraar ingediend.

Soms zijn de klachten echter te licht voor het stellen van een DSM diagnose en een behandeling in de Generalistische Basis GGZ en dan wordt jouw behandeling niet door de verzekeraar vergoed.

Onverzekerde zorg:
Je kunt er ook voor kiezen om je zonder verwijsbrief bij de praktijk aan te melden voor een aantal gesprekken, dit zal dan tegen het onverzekerde uurtarief (OVP) van €110 zijn. Voor meer informatie over tarieven verwijs ik naar de website van NZa (www.nza.nl).


Algemene voorwaarden van de praktijk

Om de behandeling bij je verzekeraar te kunnen declareren is een geldige verwijsbrief nodig. Daarin moet staan: verwijzing naar GBGGZ, het vermoeden van een DSM V stoornis en wélke stoornis wordt vermoed, een praktijkstempel/handtekening en AGB code van de huisarts.

Met jouw toestemming wordt de huisarts geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

Wanneer je een afspraak wilt afzeggen, vraag ik je dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Anders ben ik genoodzaakt €55 (50% van het uurtarief) bij je in rekening te brengen.

Mocht het fysiek te belastend zijn om naar de praktijk te komen, is een huisbezoek mogelijk.

Mocht je door omstandigheden de behandeling beëindigen zonder mij daarover te informeren, zal ik na 3 maanden geen contact het dossier sluiten.

Gecontracteerde zorg: na afronding van de behandeling wordt deze gedeclareerd bij jouw verzekeraar, op voorwaarde dat je een geldige verwijzing van de huisarts hebt. De verzekeraar bepaalt het tarief (percentage van het NZa tarief). De tarieven die aan het einde van het behandeltraject bij je zorgverzekeraar worden gedeclareerd, kun je terugvinden in de praktijkruimte. De verzekeraar heeft het recht om dossiers en diagnoses te controleren.

Klachten: Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over de behandeling. Indien dit bij jou het geval is dan hoor ik dat graag, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten wij er samen niet uit komen en je wilt weten wat verder de mogelijkheden zijn, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van jouw klacht.
Voor meer informatie ligt er een folder in de praktijk en kun je gaan naar: www.klachtencompany.nl