Vondellaan 44B • 3521 GH Utrecht

Praktijkinformatie

Tarieven en vergoedingen

Gecontracteerde zorg: Ik heb een contract met alle grote verzekeraars. Dit betekent dat met een verwijzing van de huisarts de behandeling volledig vergoed wordt wanneer je bij één van deze verzekeraars een basisverzekering hebt.

Ongecontracteerde zorg: Ik heb géén overeenkomst met EUCARE en aevitae. Dit betekent dat je wél in behandeling kunt komen, maar de factuur zelf betaald en daarna zelf indient bij je verzekeraar. Je krijgt dan een % van de betaalde kosten van hen terug. Informeer bij je verzekeraar naar het precieze %.

Houd er rekening mee dat de Generalistische Basis GGZ onder de basisverzekering valt en daarmee onder het eigen risico, vastgesteld door zorgverzekeraars. In 2024 is dit vastgesteld op €385.

Onverzekerde zorg: Je kunt er ook voor kiezen om je zonder verwijsbrief bij de praktijk aan te melden voor een aantal gesprekken, dit zal dan tegen het onverzekerde uurtarief (OVP) van €120 zijn. Voor meer informatie over tarieven verwijs ik naar de website van NZa (www.nza.nl).

Relatietherapie: Het tarief voor een los consult / kennismakingsgesprek is €170. Daarna is het mogelijk om een pakket van 5 gesprekken af te nemen voor €800. Dit pakket kun je vervolgens aanvullen met 3 gesprekken voor €475.


Algemene voorwaarden van de praktijk

Om de behandeling bij je verzekeraar te kunnen declareren is een geldige verwijsbrief nodig. Daarin moet staan: verwijzing naar GBGGZ, het vermoeden van een DSM V stoornis en wélke stoornis wordt vermoed, een praktijkstempel/handtekening en AGB code van de huisarts.

Per 2022 is er een nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg: het zorgprestatiemodel. Dit betekent minder administratie voor mij als zorgverlener en meer transparantie voor jou als cliënt: declaraties worden niet langer ingediend aan het einde van het behandeltraject maar na elke 4 weken. Facturen met daarop de toegepaste zorgprestaties zijn daarmee duidelijker. Na de intake zal er door mij, of door ons samen, de HONOS+ worden ingevuld. Dit is een vragenlijst die een inschatting maakt van het ‘zorgvraagtype’. Dit gebruik ik vervolgens om een goed behandelplan te kunnen opstellen en dit zorgvraagtype vind je ook terug op de factuur. Wil je meer lezen over het Zorgprestatiemodel? Ik kan je een digitale folder toesturen.

Met jouw toestemming wordt de huisarts geïnformeerd over het verloop van de behandeling.

Wanneer je een afspraak wilt afzeggen, vraag ik je dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Anders ben ik genoodzaakt €60 (50% van het uurtarief bij individuele therapie) of € 80 (50 % van het uurtarief bij relatietherapie) bij je in rekening te brengen.

Mocht het fysiek te belastend zijn om naar de praktijk te komen, is een huisbezoek mogelijk.

In overleg is een online consult mogelijk.

Mocht je door omstandigheden de behandeling beëindigen zonder mij daarover te informeren, zal ik na 3 maanden geen contact het dossier sluiten.

Klachten: Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over de behandeling. Indien dit bij jou het geval is dan hoor ik dat graag, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten wij er samen niet uit komen en je wilt weten wat verder de mogelijkheden zijn, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van jouw klacht.
Voor meer informatie ligt er een folder in de praktijk en kun je gaan naar: www.klachtencompany.nl